top of page
WORTH-10_A안_세로형.jpg

Organizer

Honorary Chairs

Dr. Chul-Hwa SONG (KAERI)

Prof. Bing-de CHEN (NPIC)

General Chairs

Prof. Dong-Wook JERNG (CAU)

Dr. Yan-ping HUANG (NPIC)

Steering Committee Chairs

                                                Members

Dr. Deog-Yeon OH (KINS)

Dr. Ki-Yong CHOI (KAERI)

Dr. Tae-Ho LEE (KAERI)

Dr. Eun-Ki LEE (KHNP CRI)

Dr. Jae-Don CHOI (KEPCO NF)

Dr. Seok-Jeong PARK (KEPCO E&C)

Prof. Hae-Yong JEONG (SJU)

Prof. Yong-Hoon JEONG (KAIST)

Prof. Byong-Jo YUN (PNU)

Prof. Hyun-Sun PARK (SNU)

Dr. Guang-hui SU (XJTU)

 

Dr. Yongjin FENG (NPIC) Co-chair

Dr. Sheng-yao JIANG (THU)

Dr. Xiang-hui LU (CGNPC)

Prof. Jin-quan YAN (SNERDI)

Prof. Chang-qi YAN (HEU)

Prof. Hong ZHANG (NPIC)

Dr. Sui-zheng QIU (XITU)

Prof. Hong-yi YANG (CAIE)

Technical Program Committee Chairs

                                                                      Memebers

Dr. Hyun-Sik PARK (KAERI)

Dr. Kyoung-Ho KANG (KAERI)

Dr. Dong-Jin EUH (KAERI)

Dr. Kwang-Soon HA (KAERI)

Dr. Dong-San KIM (KAERI)

Dr. Jaehyuk EOH (KAERI)

Dr. Chan-Soo KIM (KAERI)

Dr. Han-Ok KANG (KAERI)

Dr. Hyouk KWON (KAERI)

Dr. Yong-Seok CHOI (KINS)

Dr. Seon-Oh YU (KINS)

Dr. Dong-Hyuk LEE (KHNP)

Dr. Sun HUH (iSMR DA)

Dr. Tong-Soo CHOI (KEPCO NF)

Dr. Ung-Soo KIM (KEPCO E&C)

Dr. Soon-Joon HONG (FNC)

Prof. Sung-Joong KIM (HYU)

Prof. In-Cheol BANG (UNIST)

Prof. Eung-Soo KIM (SNU)

Prof. Hyungdae KIM (KHU)

Prof. Jeong-IK LEE (KAIST)

Dr. Hou-jun GONG (NPIC)

Prof. Yi-dan YUAN (CNPE)

Dr. Yan-hua YANG (SJTU)

Dr. Xing-tuan YANG (THU)

Dr. Hong-wen HUANG (CAEP)

Dr. Xiao-jing LIU (SJTU)

Dr. Hao-chun ZHANG (HIT)

Dr. Feng-lei NIU (NCEPU)

Dr. Jian-DENG (NPIC)

Dr. Bo-feng BAI (XJTU)

Dr. Jun-SUN (THU)

Prof. Zu-mao YANG (NPIC)

Dr. De-qi CHEN (CQU)

Dr. Zi-tao YU (ZJU)

Prof. Kai-wen DU (CIAE)

Dr. Tao ZHOU (SEU)

Dr. Jian giang SHAN (XJTU)

Dr. Heng XIE (THU)

Dr. Hong-li CHEN (USTC)

Dr. You-sen HU (CGNPC)

Dr. Liang-ming PAN (GIT)

Local Organizing Committee Chairs

                                                                  Members

Prof. Hyoung-Kyu CHO (SNU)

Prof. Yeon-Gun LEE (JNU)

Prof. Dong-Eok KIM (JAU)

Prof. Jae-Ho JEONG (GCU)

Prof. Hang-Jin JO (POSTECH)

Prof. Min-Seop SONG (HYU)

Dr. Ki-Hwan KIM (KAERI)

Dr. Jong-Hyuk LEE (KAERI)

Dr. Yun-Je CHO (KAERI)

Dr. Ji-Hun KIM (KINS)

Dr. Yan-lin WANG (NPIC)

Dr. Ming DING (HEU)

Dr. Gang HONG (XMU)

Dr. Sheng-hui LU (SEU)

Dr. Ming-jun WANG (XJTU)

Dr. Jing ZHANG (XJTU)

Dr. Yuan ZHOU (SCU)

Dr. Shan-fang HUANG (THU)

Dr. Zhi-wei ZHOU (CIAE)

Dr. Di ZHANG (SNERDI)

Dr. Jian-hua CAO (CGNPC)

Dr. Yun LONG (NPIC)

Student Seminar Chairs

Prof. Hyoung-Dae KIM (KHU)

Prof. Jae-Ho JEONG (GCU)

Prof. Sichao TAN (HEU)

Prof. Yingwei WU (XJTU)

CNS RETH-KSFM NuTF Joint Seminar Chairs

Dr. Dong-Jin EUH (KAERI)

Prof. Wenxi TIAN (XJTU)

bottom of page